Přeskočit na obsah

Dobrovolnické projekty a Neformální vzdělávání

Evropský sbor solidarity, Erasmus+

Evropský sbor solidarity (ESC) je program podpořený Evropskou komisí, který umožňuje mladým lidem dostat cenné zkušenosti skrz působení na dobrovolných projektech

Ve Vile Flora jsme během pěti let hostovali desítky dobrovolníků z různých koutů planety. Byla to mimořádně pozitivní zkušenost, která obohatila jak nás, tak náš projekt a věříme že i dobrovolníky. Po přesunu do Spoluzemě Vrásbko jsme se rozhodli zkusit podat žádost o Quality Label – vstupní bránu ke grantům Evropského sboru solidarity. Na jaře 2022 bylo naší žádosti vyhověno a my jsme tak dostali Quality Label na sedm let a grant na 20 měsíců.

Od července do prosince 2022 tak máme možnost hostit dva dobrovolníky. Další rok budeme hostit dva dobrovolníky od března do prosince a dalšího od května do října. Také připravujeme třítýdenní pobyt pro deset dobrovolníků v rámci Dobrovolnických týmů. 

Naši dobrovolníci mají možnost zakusit život v komunitě ve vznikající ekovesnici. Pomáhají s naší permakulturní zahradou, učí se kompostovat, sklízejí úrodu a učí se ji uchovávat pomocí fermentace, nakládání, sušení a mražení. Pomáhají nám s údržbou prostor uvnitř i venku. Také se učí vařit bez masa a živočišných produktů, vyrábět raw sladkosti a kombuchu. Naši stavitelé je učí základy přírodního stavitelství. 

Dobrovolníci si během svého pobytu si osvojí základy zdravého a udržitelného životního stylu, tedy minimalismus, bezodpadovost, šetření vodou a zdroji, úklid netoxickými prostředky, veganské vaření a celkově okusí zdravé jídlo z lokálních zdrojů. V neposlední řadě se také seznámí s komunitními dovednostmi, důležitostí otevřené nenásilné komunikace a nezbytností osobního rozvoje. Cílem našeho projektu je předat zásadní znalosti pro zdravější a udržitelnější žitovní styl dobrovolníků a zároveň napomoci rozvoji Spoluzemě Vrábsko.

Naší Národní agenturou zastřešující projekty ESC a Erasmus+ je Dům zahraniční spolupráce. Na jejich webu definují cíle ESC následovně:
“Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Erasmus+

Projekty Erasmus+ jsou zaměřeny na oblast neformálního vzdělávání a to v klíčových akcích Projekty mobility osob, kterých jsme také součástí. Projekty mobilit jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy mladých lidí, umožňují jim společně pracovat na různých tématech a motivovat je k participaci na občanské společnosti. V rámci projektů mohou do zahraniční vyjet i pracovníci s mládeží a posílit svůj profesní rozvoj. My jsme zapojeni do následujících aktivit:

Výměny mládeže

V rámci projektů výměn mládeže mohou mladí lidé ve věku 13 až 30 z různých zemí pracovat na tématu, které je zajímá, a zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. 

Projekty mobility pro pracovníky s mládeží
Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží umožňují (spolu)pořádání mezinárodních aktivit v oblasti profesního rozvoje, jak jsou školení, seminářů, studijní návštěvy, vytváření sítí a budování komunit. Organizace tak mají možnost zlepšovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty. 

Více informací o ESC a Erasmus+ naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.