Přeskočit na obsah

Vize a hodnoty

DLOUHODOBÁ VIZE

Žije nás tu asi 50-70. Jsme taková menší ekovesnice. Jsme jednou z ekovesnic v Čechách, jsme vzájemně v propojení. Děti se tu učí společně – v naší Škole života. Máme tu dílny na tvorbu všeho možného – fermentační výrobna, tkalcovská dílna na tvorbu koberců a tašek, šicí dílna, dílna pro práci se dřevem…

Žijeme ve vlastních menších domečkách a pár budovách v několika enklávách, každá má své společné zázemí. Někdo žije více samostatně, někdo hodně dohromady. I když má leckdo svou malou zahrádku kolem obydlí, máme také společné zahradničení a jedlý les.

Propojuje nás kromě touhy žít smysluplně, v respektu a v přirozeném seskupení také projekt vzdělávacího centra a místa, kam přijíždějí lidé na pobyty. Příchozí se inspirují, podílejí se na chodu, odpočívají a zažívají místní atmosféru. Proměňují se přímou zkušeností z bytí ve Vrábsku.

NAŠE HODNOTY 

…jsou to, čemu my – členové Vrábského společenství věříme, jak chceme žít, jaký chceme svět kolem sebe. Neříkají, že tak bezvýjimečně žijeme a že se nám to všechno stoprocentně daří. Jsou vodítkem a sdílenou vizí, která vede naše srdce a činy.

NAŠE AKTIVITY

Aktivity jsou činnosti, skutky a projev ve hmotném světě, jak uplatňujeme naše hodnoty – hodnoty Vrábského společenství. Do nějaké míry se dějí tady a teď a zároveň jsou vizí – prohlubují se zkušenostmi, vývojem a s časem.